Melvin Jones til Halvard Dahle

Melvin Jones til Halvard Dahle

Publisert av Odd Rune Wang den 10.01.23.

Halvard Dahle mottok Melvin Jones prisen på medlemsmøte mandag 9. januar.

Halvard fikk allerede i julemøtet bekjentgjort at han har fått tildelt prisen, men selve plaketten hadde ikke kommet enda. Han får prisen for sin innsats for Lions Club Malvik som president og andre verv og innsats for klubben.

Halvard sitter for tiden som Past President i klubbens styre. Han er også PRC (markedsansvarlig) for distrikt 104A (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark). Han skal i sommer for Lionsåret 2023-2024 ta over vervet som Guvernør for det samme distriktet og inngå i Guvernørrådet, Lions Norges styre.