Benker til Saksvikkorsen

Benker til Saksvikkorsen

Publisert av Halvard Dahle den 10.04.21.

Vi fikk en forespørsel formidlet til oss av vårt medlem Peder Solem om at det var behov for nye benker på Saksvikkorsen. Vi gikk i samarbeid med Dugnadsgjengen Malvik IL som sa seg villig til å stå for den praktiske utførelsen av arbeidet med å bygge benkene. Lions Club Malvik har finansiert alle materialene i prosjektet.

Det var i utgangspunktet tenkt bygget 5 benker, men det viste seg at det faktisk var materialer til 6.
Vi i Lions Club Malvik er godt fornøyd med resultatet. Benkene ble både flotte og solide, og vi håper brukerne setter pris på dem. Benkene blir levert nå på vårparten.

Alle vedlagte bilder er tatt av Odd-Rune Wang i Lions Club Malvik.