Lions dekker ulike behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og har 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12 000 medlemmer fordelt på 480 klubber og vi deler alle en felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til.

Lions er der hvor du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk.  Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.

Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden. Med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og Japan.

Vi er som folk flest Vi har møter en gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær.
I Malvik kommune har vi to lionsklubber. Herreklubben Lions Club Malvik som ble etablert i april 1977 og dameklubben Lions Club Malvik/Saxedatter som ble stiftet i desember 1996.
Herreklubben har i dag knapt 20 medlemmer. Det er medlemsmøte den første tirsdag i hver måned. Møtene varer som regel fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.
De har sine møter hver tredje tirsdag hver måned. Av og til har klubbene møter sammen og deltar i felles aktiviteter.

Lions verdigrunnlag eller felles filosofi er nedfelt i Lions mål og veien dit finner vi nedfelt i Lions etiske norm.For å kunne fortsette vårt humanitære arbeid i kommunen trenger vi nye medlemmer. Et medlemskap innebærer aktivt engasjement for å hjelpe andre og det gir muligheter for personlig ut vikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme.

 

Samarbeid med Jøssåsen Landsby

Lions Club Malvik har hatt stor glede av å samarbeide med Jøssåsen Landsby i Mostadmarka. Vi har arrangert ulike dugnader og har i mange år hatt to hovedarrangementer der sammen med beboere og medarbeidere. Vår klubb lager diplomer til deltagerne og vi serveres pølser, saft og kaffe. Premiene er blandt annet ulike typer ting, sjokolade og annet smågodt. Et av arrangementene er "Vinterleker" og i juni arrangerer vi "Sommerleker" med natursti. Vi får ofte besøk av deltakere fra Malvik Helsesportlag.

Hvert år arrangerer vi gjerne en eller flere aktiviteter for eldre i Malvik kommune. Vi deler også ut blomsterhilsner til jul til mange eldre i kommunen.i samarbeid med ammen med hjemmesykepleien. Dette er godt mottatt hos de som kanskje ikke altid har bare spennende og innholdsrike hverdager.

 

Forebyggende arbeid innen rusmiljøet

Lions Club Malvik/Saxedatter deltar hvert år i Lions tulipanaksjon. Dette er et nasjonalt arrangement som foregår på samme dag i hele Norge. Her samles det inn penger for å gi bidrag til kampen mot bruk av rusmidler, spesielt i ungdomsmiljøer. Giverne får som takk for bidraget en bukett tulipaner.

 

Det er mitt valg

Lions har utarbeidet et materiale for bruk i skoler og barnehager for å hjelpe ungdommer til å ta et aktivt valg imot rus og mobbing. Både lærere i kommunen og andre er blitt lært opp i bruk av materialet ved å delta på kurs. Kursene og materialet bekostes hovedsaklig av Lions. Les mer om mitt valg her.