Bli med på å støtte aksjonen Lions Røde Fjær!

Bli med på å støtte aksjonen Lions Røde Fjær!

Publisert av Halvard Dahle den 05.02.22. Oppdatert 04.05.22.

Ditt bidrag er viktig for å få bygget et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Det vil gi et nytt og bedre tilbud til enda flere barn og unge med funksjonsnedsettelser.


Skisse over det nye familiehuset

Slik økes deres muligheter til å utvikle sitt potensial og leve et aktivt liv.
Det nye kompetansehuset er nødvendig for en fortsatt utvikling av fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming. Denne kompetansen er i dag unik i nasjonal og internasjonal sammenheng.

 

 


Fakta om Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter(BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Senteret ble åpnet i 1970, grunnet den aller første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966, med senterets grunnlegger Erling Stordahl i spissen. Funksjonshemmede fikk mulighet til å leve et aktivt og sosial liv, med arbeid, kultur, idrett og friluftsopplevelser i fokus.

Siden den gang har utallige barn, ungdom og voksne fått oppleve å se “muligheter fremfor begrensninger”, som er senterets viktigste ledesnor.

Som en del av spesialisthelsetjenesten har BHSS ansvar for å tilrettelegge sine tilbud slik at tjenestene som ytes blir likeverdige for alle, ikke minst for de mest sårbare gruppene i samfunnet. For å bedre kunne imøtekomme disse behovene, ønsker BHSS å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede familieleiligheter under oppholdet – i et familiehus. Det skal være et sted hvor familier får bo sammen, ta del i aktiviteter og prøve hjelpemidler, slik at både barn og foreldre får økt livskvalitet og større frihet i hverdagen.

Familiehuset skal ha fokus på å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Siden 2011 har BHSS tilbudt familieopphold der familiene er sammen i aktivitet for å bedre ferdighet, prøve ut aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpassing av aktiviteter med tanke på videreføring i eget lokalmiljø.

For å lykkes i arbeidet med å gjøre re-/habiliteringstilbudet relevant for alle, uavhengig av funksjon, etnisk bakgrunn og bosted, samt for å videreutvikle BHSS som et ledende ressurssenter innenfor sitt fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt, ønsker BHSS å bygge nye familieleiligheter og fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling. De innsamlede midlene fra Lions Røde Fjær aksjonen skal derfor gå til bygging av Lions familie- og kompetansehus ved BHSS, slik at alle kan få muligheten til å nå sine drømmer.

 

 

Fakta

 • Bygget for midler innsamlet i den første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966, 8,2 millioner kroner.
 • Grunnlagt av Erling Stordahl
 • Åpnet av daværende Kronprins Harald, 7. november 1970
 • Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en ideell stiftelse
 • BHSS er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten
 • BHSS skiller seg fra andre sykehus og re-/habiliteringsinstitusjoner ved at hovedvirkemidlet er tilpasset fysisk aktivitet.
 • BHSS sin visjon; "Aktivitet og deltagelse gjennom livet".
 • BHSS gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.
 • BHSS har gitt et tilbud til rundt 30 000 mennesker i Norge, fra de aller fleste kommuner i landet
 • Ca 900 brukere på opphold hvert år
 • Gir praksis til ca 250 studenter fra forskjellige høgskoler og universitet hvert år
 • Ca 250 fagpersoner fra brukernes lokalmiljø på fagbesøk hvert år, f.eks; fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere
 • BHSS er landsdekkende, og omsetter for i overkant av 100 millioner i året
 • Tilbudet til brukerne dekkes fullt av de Regionale Helseforetakene, ingen egenandel.
 • BHSS har egen forskningsavdeling, og er et Nordisk kraftsenter for Aktivitetshjelpemidler.
 • Det er ca 125 ansatte på BHSS

 

Lenke til Beitostølen Helsesportssenter

Lenke til aksjonssiden lrf.no.

 

Du kan gi ved å gi direkte til vår vipps eller vårt bankkontonummer.

 

VIPPS: 590 929

Bankkonto: 42020971554


Tusen takk for ditt bidrag!

 

            

       Lions Club Malvik

Lions Club Malvik Saxedatter